Varga Ferenc könyve Kissomlyóról.

Jóakarat és üdvözlet az olvasónak!

„Hazajöhettem, ha másképpen fogalmazok, visszajöttem, vissza a közvetlen hazába, ahonnan jól felfogott érdekemben elkellett távoznom. No de hagyjuk a múltat, itt a jelen, a problémákkal terhelt jelen.E megállapítás már nem a politikának szól, hanem Kemenesaljának, közelebbről Kissomlyónak. Mik ezek a problémák?

Könyvemben a múlt adatain kívül esetenként véleményemet is kifejtem, ezzel lehet, hogy személyeket sértek meg önérzetükben. Ha valaki így érzi, fogadja el, hogy ezt akaratomon kívül, nem tudatos célzatú.

Végezetül feltehetik a kérdést, miért jöttem haza?
Azért, mert valahova tartozni kell, és ezt az ember gyerekkora határozza meg, és az egy életre szól.”

Varga Ferenc

Berzsenyi Dániel a Hetyén lakó nemes Berzsenyi Lajosnak a fia, a folyó évben az én instrukcióim alatt végezte a kurzust, mivel a felsőbb iskola vezetése engem bízott meg tanulmányainak irányításával.

Amennyire én látom, s ismerve az Ő le nem becsülendő lelki adottságait, dicsérem előrehaladását, viselkedését sem rosszallom, mivel minden jó tulajdonsággal fel van ruházva.

Isten műve, hogy a jobb és nagyobb dolgokat elsajátítva a gimnáziumi tanulmányra érdemes, tanárai és szülei örömének növekedésére.

Minden jót kívánva maradok tisztelettel:

                                                                                              Polgár István
                                                                                              Iskolaigazgató (vezető)

Hegyeskissomlyó
1788. október 13.