KISSOMLYÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KISSOMLYÓ

TÁJÉKOZTATÓ 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Partnereket, hogy az előzetes tervezettel kapcsolatos javaslataikat,
észrevételeiket szóban a lakossági fórumon, a lakossági fórumtól számított 8 napon belül
pedig
– papír alapon a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (9545 Jánosháza,
Batthyány u. 2.) személyesen vagy postán eljuttatva,
– elektronikus úton a partnerseg@janoshaza.hu címre küldve
tehetik meg az adatlapon, amely átvehető a polgármestertől, a Jánosházi Közös
Önkormányzati Hivatalban és letölthető a www.kissomlyo.hu honlapról.

Kissomlyó, 2019.05.16.