KISSOMLYÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TÁJÉKOZTATÓ ÉS MEGHÍVÓ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kissomlyó Község Önkormányzata helyi építési szabályzatának elfogadását valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet módosítását készíti előáltalános eljárásban.

Az eljárás során célunk a teljeskörű tájékoztatás biztosítása, a lakosság és partnereink véleményének megismerése, melynek céljából

2023. október 27-én (pénteken) 16:30 órakor

közmeghallgatással egybekötött lakossági fórumot tartunk.

A lakossági fórum helyszíne: Művelődési ház, Kissomlyó, Kossuth u. 60.

véleményezési dokumentáció előzetesen megtekinthető Kissomlyó Község Önkormányzata honlapján (www.kissomlyo.hu), és hivatali időben a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatalban (9545 Jánosháza, Batthyány u. 2. hétfőn és pénteken 8:00-12:00 óra között és szerdán 8:00 és 16:00 óra között).

A lakosság és a partnerek a dokumentációval kapcsolatban véleményt adhatnakés módosító javaslatot tehetnek. A vélemény a tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A kifogást emelő véleményt indokolással kell alátámasztani!

Önkormányzatunk a véleményezési dokumentációval kapcsolatban várja észrevételeiket, véleményüket, amelyet szóban a lakossági fórumon, vagy írásban legkésőbb a fórumot követő 5 napon belül az alábbi módokonlehet megtenni:

  • elektronikus levélben a partnerseg@janoshaza.hu e-mail címre,
  • postai úton Kissomlyó Község Önkormányzata, 9554 Kissomlyó, Kossuth u. 100. címre,
  • hivatali kapun Kissomlyó Község Önkormányzata (KRID az.: 659273145) részére küldve.

Kissomlyó, 2023. október 17.

Gulyás Zsanett sk.

polgármester